Kontakt

Názov spoločnosti: VITALTEX spol. s r.o.
Adresa predajne: Dunajské nábrežie 2557/30,
945 05 Komárno
Mobil: +421 905 752 512
+421 908 120 557
+36 30 858 8125
Mail adresa: vitaltex@pobox.sk
Webstránka: www.vitaltex.sk